Bạn cần thuê công thức phân bón NPK?

Bạn đang cần công thức sản xuất phân bón rễ, bón lá cho canh tác VIETGAP, GLOBALGAP?

LIÊN HỆ

Hỗ trợ khách hàng 24/24

0909 794 898

Phân bón hỗn hợp NPK
Phân bón hỗn hợp NK
Phân bón hỗn hợp NPK
Phân bón hỗn hợp NPK

CÔNG THỨC PHÂN BÓN NPK

Công thức phân bón NPK đa dạng, phù hợp với tất cả các chu trình sinh trưởng và phát triển của cây trồng. Vừa sản xuất phân bón NPK gốc dạng rắn, bột. Vừa có thể sản xuất phân bón lá, bón rễ dạng lỏng.

• Đạm tổng số (Nts): 4%;
• Lân hữu hiệu (P2O5hh): 7%;
• Kali hữu hiệu (K2Ohh): 7%;
• pHH2O: 6,5;
• Tỷ trọng: 1,1;
• Độ ẩm: 5%.

Thành phần:
1
Phân bón hỗn hợp NPK
2

• Đạm tổng số (Nts): 30%;
• Lân hữu hiệu (P2O5hh): 10%;
• Kali hữu hiệu (K2Ohh): 10%,
• pHH2O: 7,5.
• Tỷ trọng: 1,2;
• Độ ẩm: 4%;

Thành phần:
Phân bón hỗn hợp NPK

• Đạm tổng số (Nts): 7%;
• Lân hữu hiệu (P2O5hh): 5%;
• Kali hữu hiệu (K2Ohh): 44%,
• pHH2O: 10.
• Tỷ trọng: 1,3;
• Độ ẩm: 4%;

Thành phần:
Phân bón hỗn hợp NP
4

• Đạm tổng số (Nts): 10%;
• Lân hữu hiệu (P2O5hh): 52%;
• Kali hữu hiệu (K2Ohh): 0%,
• Độ ẩm: 45%;

Thành phần:
Phân bón hỗn hợp NK

• Đạm tổng số (Nts): 7%;
• Lân hữu hiệu (P2O5hh): 0%;
• Kali hữu hiệu (K2Ohh): 43.5%,
• Độ ẩm: 5%;

Thành phần:
5
6

• Đạm tổng số (Nts): 20%;
• Lân hữu hiệu (P2O5hh): 10%;
• Kali hữu hiệu (K2Ohh): 16.5%,
• Độ ẩm: 5%;

Thành phần:
Phân bón hỗn hợp NPK
7

• Đạm tổng số (Nts): 25%;
• Lân hữu hiệu (P2O5hh): 10%;
• Kali hữu hiệu (K2Ohh): 10%,
• Độ ẩm: 5%;

Thành phần:
Phân bón hỗn hợp NPK
8

• Đạm tổng số (Nts): 8%;
• Lân hữu hiệu (P2O5hh): 4%;
• Kali hữu hiệu (K2Ohh): 6%,
• pHH2O: 7,5.
• Tỷ trọng: 1,14;
• Độ ẩm: 5%;

Thành phần:
Phân bón hỗn hợp NPK
9

• Đạm tổng số (Nts): 8%;
• Lân hữu hiệu (P2O5hh): 5%;
• Kali hữu hiệu (K2Ohh): 8%,
• Độ ẩm: 5%;

Thành phần:

• Đạm tổng số (Nts): 9%;
• Lân hữu hiệu (P2O5hh): 0%;
• Kali hữu hiệu (K2Ohh): 9%,
• Độ ẩm: 5%;
• Tỷ trọng: 1.1%;

Thành phần:
10

• Đạm tổng số (Nts): 16%;
• Lân hữu hiệu (P2O5hh): 16%;
• Kali hữu hiệu (K2Ohh): 8%,
• Độ ẩm: 5%;

Thành phần:
11

* pHH2O và tỷ trọng: phân dạng lỏng

* Độ ẩm:
phân bón dạng rắn, dạng bột

3

PHÂN BÓN DÙNG CHO CÂY TRỒNG THEO TIÊU CHUẨN VIETGAP, GLOBALGAP

Liên hệ với chúng tôi để được 
các chuyên gia tư vấn cụ thể nhất

Nhanh lên! Còn chờ gì nữa!