Bạn cần thuê công thức phân bón HỮU CƠ ?


Bạn đang cần công thức sản xuất phân bón HỮU CƠ ?

LIÊN HỆ

Hỗ trợ khách hàng 24/24

0909 794 898

• Cung cấp chất hữu cơ và các thành phần dinh dưỡng tự nhiên trong phân hữu cơ.

• Cung cấp lượng lớn men vi sinh cố định đạm, phân giải lân khó tan, phân giải cellulose, nấm rễ cộng sinh.

Tăng cường Trichoderma, nhiều chủng loại men vi sinh với hàm lượng vi sinh cao.

• Cung cấp vi khuẩn Bacillus thuringiensis có tác dụng hạn chế sâu.

• Cung cấp nấm 3 màu xanh trắng tím (Metarhizium Beauveria Paecilomyces) giúp hạn chế côn trùng.

• Chuyên dùng trong nông nghiệp công nghệ cao.


CÔNG DỤNG CỦA CÔNG THỨC
PHÂN BÓN HỮU CƠ

Rau hữu cơ

CÔNG THỨC PHÂN BÓN
HỮU CƠ

Phân hữu cơ ngày càng được ứng dụng trong canh tác nông nghiệp. Từ tiêu chuẩn VietGap, Global Gap đến tiêu chuẩn hữu cơ USDA (Mỹ), JAS (Nhật), TCVN 11041 2017 (Việt Nam). Nhận thức vai trò của phân hữu cơ ngày càng tăng lên trong sản xuất nông nghiệp là một cơ hội lớn để thay đổi cơ bản chất lượng nông sản. Cũng là cơ hội để các công ty phát triển mạnh sản phẩm phân hữu cơ trong tương lai.

* Độ ẩm: công thức sản xuất phân bón dạng rắn (bột, hạt, viên)
* Tỷ trọng: công thức sản xuất phân bón dạng gel, nước (lỏng)

Phân bón hữu cơ
QT 100 ORGANIC GREEN BT
MSPB: 21757

Chất hữu cơ: 20%;
Tỷ lệ C/N: 12;
Độ ẩm (dạng rắn): 30%;
Tỷ trọng (dạng lỏng): 1,03;
pHH2O: 7,5

1

Phân bón hữu cơ
QT 100 ORGANIC BLOOM ME
MSPB: 21758

Chất hữu cơ: 25%;
Tỷ lệ C/N: 12;
Độ ẩm (dạng rắn): 30%;
Tỷ trọng (dạng lỏng): 1,03;
pHH2O: 7,5

2

Phân bón hữu cơ
QT 100 ORGANIC NATRUE TR
MSPB: 21759

Chất hữu cơ: 30%;
Tỷ lệ C/N: 12;
Độ ẩm (dạng rắn): 30%;
Tỷ trọng (dạng lỏng): 1,05;
pHH2O: 7,5

3

Phân bón hữu cơ
QT 100 ORGANIC WHIS PRO
MSPB: 21760

Chất hữu cơ: 35%;
Tỷ lệ C/N: 12;
Độ ẩm (dạng rắn): 30%;
Tỷ trọng (dạng lỏng): 1,1;
pHH2O: 7,5

4

Phân bón hữu cơ
QT 100 ORGANIC GLORY ECO
MSPB: 21761

Chất hữu cơ: 45%;
Tỷ lệ C/N: 12;
Độ ẩm (dạng rắn): 30%;
Tỷ trọng (dạng lỏng): 1,1;
pHH2O: 7,5

5

Phân bón hữu cơ
QT 100 ORGANIC GOATAMIN
MSPB: 21762

Chất hữu cơ: 66%;
Tỷ lệ C/N: 12;
Độ ẩm (dạng rắn): 30%;
Tỷ trọng (dạng lỏng): 1,1;
pHH2O: 7,5

6

Phân bón hữu cơ

MSPB: 24096

Chất hữu cơ: 23%;
Axit Humic: 2,5%
Tỷ lệ C/N: 12;
Độ ẩm (dạng rắn): 30%;
pHH2O: 7,5

7

Phân bón hữu cơ
SIAM 100 ORGANIC GOLDVS
MSPB: 20690

Chất hữu cơ: 20%;
Tỷ lệ C/N: 12;
Độ ẩm (dạng rắn): 30%;
Tỷ trọng (dạng lỏng): 1,1;
pHH2O: 7,5

8

Phân bón hữu cơ
SIAM 100 ORGANIC GOLDTR
MSPB: 20691

Chất hữu cơ: 24%;
Tỷ lệ C/N: 12;
Độ ẩm (dạng rắn): 30%;
Tỷ trọng (dạng lỏng): 1,1;
pHH2O: 7

9

Phân bón hữu cơ
SIAM 100 ORGANIC MULTIVS
MSPB: 20692

Chất hữu cơ: 27%;
Tỷ lệ C/N: 12;
Độ ẩm (dạng rắn): 30%;
Tỷ trọng (dạng lỏng): 1,1;
pHH2O: 7

10

Phân bón hữu cơ
SIAM 100 ORGANIC NUTRIGREEN
MSPB: 20693

Chất hữu cơ: 30%;
Tỷ lệ C/N: 12;
Độ ẩm (dạng rắn): 30%;
Tỷ trọng (dạng lỏng): 1,1;
pHH2O: 7

11

Phân bón hữu cơ
SIAM 100 ORGANIC RICHVS
MSPB: 20694

Chất hữu cơ: 33%;
Tỷ lệ C/N: 12;
Độ ẩm (dạng rắn): 30%;
Tỷ trọng (dạng lỏng): 1,1;
pHH2O: 7,2

12

Phân bón hữu cơ
SIAM 100 ORGANIC GOLDBT
MSPB: 20695

Chất hữu cơ: 36%;
Tỷ lệ C/N: 12;
Độ ẩm (dạng rắn): 30%;
Tỷ trọng (dạng lỏng): 1,1;
pHH2O: 7

13

Phân bón hữu cơ
SIAM 100 ORGANIC MBP
MSPB: 20696

Chất hữu cơ: 39%;
Tỷ lệ C/N: 12;
Độ ẩm (dạng rắn): 30%;
Tỷ trọng (dạng lỏng): 1,1;
pHH2O: 6

14

Phân bón hữu cơ
SIAM 100 ORGANIC TRUE
MSPB: 20697

Chất hữu cơ: 42%;
Tỷ lệ C/N: 12;
Độ ẩm (dạng rắn): 30%;
Tỷ trọng (dạng lỏng): 1,1;
pHH2O: 6

15

Phân bón hữu cơ
SIAM 100 ORGANIC MAX
MSPB: 20698

Chất hữu cơ: 45%;
Tỷ lệ C/N: 12;
Độ ẩm (dạng rắn): 30%;
Tỷ trọng (dạng lỏng): 1,1;
pHH2O: 6

16

Phân bón hữu cơ
SIAM 100 ORGANIC BEST
MSPB: 20699

Chất hữu cơ: 50%;
Tỷ lệ C/N: 12;
Độ ẩm (dạng rắn): 30%;
Tỷ trọng (dạng lỏng): 1,1;
pHH2O: 5,6

17

Phân bón hữu cơ
SIAM 100 ORGANIC FIRST
MSPB: 20700

Chất hữu cơ: 54%;
Tỷ lệ C/N: 12;
Độ ẩm (dạng rắn): 30%;
Tỷ trọng (dạng lỏng): 1,1;
pHH2O: 6

18

Phân bón hữu cơ
SIAM 100 ORGANIC HIGHTECH
MSPB: 20701

Chất hữu cơ: 59%;
Tỷ lệ C/N: 12;
Độ ẩm (dạng rắn): 25%;
Tỷ trọng (dạng lỏng): 1,1;
pHH2O: 6

19

Phân bón hữu cơ
SIAM 100 ORGANIC FARM
MSPB: 20702

Chất hữu cơ: 63%;
Tỷ lệ C/N: 12;
Độ ẩm (dạng rắn): 25%;
Tỷ trọng (dạng lỏng): 1,1;
pHH2O: 7,5

20

Phân bón hữu cơ
SIAM 100 ORGANIC HIGHTECH
MSPB: 20703

Chất hữu cơ: 66%;
Tỷ lệ C/N: 12;
Độ ẩm (dạng rắn): 25%;
Tỷ trọng (dạng lỏng): 1,1;
pHH2O: 6

21

Tại sao bạn nên chọn thuê công thức phân hữu cơ truyền thống

Những lợi thế, ích lợi khi chọn lựa thuê các công thức trên để tiến hành sản xuất kinh doanh phân hữu cơ trên thị trường.
1. Công thức phân hữu cơ truyền thống?

Công thức đơn giản chỉ quy định thành phần hữu cơ bao nhiêu%, tỷ lệ carbon và nitơ, độ ẩm v.v..
Công thức này rất phù hợp cho các đơn vị sản xuất phân trùn quế, phân bò, phân gà hữu cơ truyền thống, không phải đóng bao xá để lưu hành trên thị trường nữa. Chất lượng phân ổn định hơn vì nhà sản xuất cam kết chất lượng theo quy định của nghị định 84.

2. Nhiều công thức lựa chọn?

21 công thức phân hữu cơ các loại, có nhiều lựa chọn phù hợp cho các công ty sản xuất và thương mại phân hữu cơ lựa chọn.
Thành phần hữu cơ từ 20% cho đến 66%. Và đặc biệt, các công thức này giúp cho nhà sản xuất tạo ra phân hữu cơ dạng rắn (hạt, viên, bột) và cả sản xuất phân nước (dạng lỏng). Do vậy, khi nhà sản xuất chọn thuê các công thức này vừa sản xuất được phân bón rắn và phân bón lỏng mà chỉ trả 1 mức phí cố định.

3. Nhanh chóng, hiệu quả, đơn giản?

Sau khi khách hàng chọn thuê công thức này, sẽ nhanh chóng sản xuất phân để bán hàng trên thị trường. Bởi vì công thức đơn giản, nên không cần đầu tư quá nhiều về máy móc công nghệ, nên trong quá trình sản xuất cũng đơn giản hơn nhiều. 
Thực tế có nhiều khách hàng có kinh nghiệm, chia sẻ họ chỉ cần công thức hữu cơ hàm lượng dưới 30% là được. Bởi vì hiện nay nếu chọn công thức phức tạp, sẽ khó sản xuất, và dễ bị phạt. Do vậy, công thức càng đơn giản, càng hiệu quả hơn. Nhà sản xuất có thể sản xuất hàm lượng cao hơn thực tế giúp cho phân bón hữu cơ của họ đặc biệt tốt hơn so với đối thủ.

Liên hệ với chúng tôi để được 
các chuyên gia tư vấn, báo giá cụ thể nhất

Nhanh lên! Còn chờ gì nữa!
Hỗ trợ khách hàng 24/24

0909 794 898